Inst. omrd/datm/tid

Du kan ange område (där kameran används), sommartid ([På]/[Av]), datumvisningsformat och datum och tid.

Inställningsskärmen för område/datum/tid visas automatiskt när du slår på produkten för första gången eller när det inbyggda uppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat. Välj den här menyposten för att ställa in datum och tid efter den första gången.

  1. MENU (Installation) → [Område/Datum][Inst. omrd/datm/tid] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Områdesinställning:
Används för att ange i vilket område kameran används.
Sommartid:
Används för att ange om sommartidsfunktionen ska vara [På] / [Av].
Datum/Tid:
Används för att ställa in datumet och klockan.
Datumformat:
Används för att välja datumvisningsformat.

Tips

  • Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket och låt produkten ligga avstängd i minst ett dygn.
  • Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteriet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.