AF m.avtryckare

stillbild

Används för att ställa in om skärpan automatiskt ska ställas in när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF m.avtryckare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Autofokusen aktiveras när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Autofokusen aktiveras inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs.