Fasavk.område

stillbild

Används för att ställa in om fasavkännings-AF-området ska visas eller ej.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Fasavk.område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Fasavkännings-AF-området visas.
Av:
Fasavkännings-AF-området visas inte.

OBS!

  • Fasavkännings-AF går bara att använda med kompatibla objektiv. Om ett inkompatibelt objektiv är monterat går det inte att använda fasavkännings-AF. Det kan hända att fasavkännings-AF inte fungerar ens med somliga kompatibla objektiv, t.ex. gamla objektiv som inte har uppdaterats.För närmare detaljer om kompatibla objektiv, se Sony webbsida för ditt område, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
  • Vid filminspelning visas inte fasavkännings-AF-området.