Visningskvalitet

Det går att ändra visningskvaliteten.

  1. MENU(Installation) → [Skärm][Visningskvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:
Bilden visas med hög kvalitet.
Standard:
Bilden visas med vanlig kvalitet.

OBS!

  • När [Hög] är inställt ökar batteriförbrukningen jämfört med när [Standard] är inställt.
  • När kamerans temperatur stiger kan inställningen låsas fast på [Standard].