Val mellan AF/MF

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går lätt att byta från automatisk till manuell skärpeinställning eller tvärtom under tagningen utan att ändra positionen man håller.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp → [Håll AF/MF-väljare] eller [Byt AF/MF-väljare].

Menypunktsdetaljer

Håll AF/MF-väljare:
Används för att byta skärpeinställningssätt när knappen hålls intryckt.
Byt AF/MF-väljare:
Används för att byta skärpeinställningssätt när man trycker en gång till på knappen.

OBS!

  • Det går inte att ställa in [Håll AF/MF-väljare]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp] på styrratten.
  • Om objektivet är utrustat med en AF/MF-omkopplare har omkopplaren på objektivet företräde.