Direkt manuell skärpeinställning (Dir man. fokus)

stillbild

Det går att finjustera skärpan för hand efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan för motivet än när man använder manuell skärpeinställning ända från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Fokusläge][Dir man. fokus].
  2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan automatiskt.
  3. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och vrid på skärpeinställningsringen för att fininställa skärpan.
    • När man vrider på skärpeinställningsringen visas fokalavståndet på skärmen.
      Fokalavståndet visas inte när en objektivadapter (säljs separat) är monterad.
  4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.