SteadyShot (film)

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in [SteadyShot]-effekten vid filminspelning.

  1. MENU (Tagning) → [Bildstabilisering][SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Aktiv:
Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt.
Standard:
Används för att minska skakningsoskärpan under stabila filminspelningsförhållanden.
Av:
[SteadyShot] används inte.

OBS!

  • Om du använder stativ så glöm inte att stänga av SteadyShot-funktionen eftersom det annars finns risk att det uppstår fel under tagningen.
  • När man ändrar inställningen för punkten [SteadyShot], ändras synvinkeln. När [SteadyShot] är satt till [Aktiv] blir bildvinkeln smalare.
  • I följande fall går det inte att välja [Aktiv]:
    • För normala filmer: när [Bildhast. inspeln.] är satt till [120p]/[100p] eller högre
      För inspelning i slow motion/Quick motion: när [Bildhastighet] är satt till [120fps]/[100fps] eller högre