Zhast. specknapp (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in zoomhastigheten vid användning av specialknappen som [Zoomfunktion (T)] / [Zoomfunktion (W)] har tilldelats. Detta går att ställa in separat för tagning i standbyläge och filminspelning.

  1. MENU (Tagning) → [Zoom][Zhast. specknapp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låst hastgh. :
Används för att ställa in zoomhastigheten under standbyläge för tagning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))
Låst hastgh. :
Används för att ställa in zoomhastigheten under filminspelning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Tips

  • Om en hög hastighet är satt för [Låst hastgh.] och en låg hastighet är satt för [Låst hastgh.] kan bildvinkeln ändras snabbt under standbyläge för tagning och långsamt under filminspelning.

OBS!

  • Zoomhastigheten ändras inte när du använder objektivets zoomring eller zoomspaken på motorzoomobjektivet.
  • Om du ökar zoomhastigheten kan det hända att ljudet av zoomfunktionen spelas in.