Håll fokus

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att låsa skärpan medan man trycker på den knapp som skärpelåsfunktionen är tilldelad till.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → tilldela funktionen [Håll fokus] till önskad knapp.
  2. Ställ in skärpan och tryck på den knapp som [Håll fokus]-funktionen är tilldelad till.