Expon.kompens. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering). Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation).

 1. MENU (Exponering/Färg) → [Expon.kompens.][Expon.kompens.] → önskad inställning.

  +-sidan (överexponering):
  Bilden blir ljusare.

  –-sidan (underexponering):
  Bilden blir mörkare.

  • Exponeringen går att justera inom ett område från –5,0 EV till +5,0 EV.
  • Det inställda exponeringsvärdet går att kontrollera på tagningsskärmen.

Tips

 • Endast värden mellan –3,0 EV och +3,0 EV visas med motsvarande ljusstyrka för bilden på skärmen under tagningen. Om man ställer in ett exponeringskompensationsvärde utanför detta område påverkas inte bildens ljusstyrka på skärmen, men effekten kommer att synas i bilden som lagras.
 • För filmer går exponeringskompensationsvärdet att justera inom ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.

OBS!

 • Exponeringskompensation går inte att utföra i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
 • När [Manuell expon.] används går det bara att utföra exponeringskompensation om punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].