Prioritetinst. AF-C

stillbild

Används för att ställa in om slutaren ska utlösas även om motivet inte är skarpt när kontinuerlig AF används och motivet rör sig.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Prioritetinst. AF-C] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF:
Skärpeinställningen prioriteras.
Slutare:
Slutarutlösningen prioriteras. Slutaren utlöses även om motivet inte är skarpt.
Balans. fokus:
Används för att ta bilder med balans mellan skärpeinställning och slutarutlösning.