Bländarprioritet

Det går att ta bilder genom att justera bländaren för att ändra skärpedjupet, eller för att göra bakgrunden suddigare.

 1. MODE (Läge)-knappen → använd styrratten för att välja [Bländarprioritet] → tryck i mitten på styrratten.
 2. Välj önskat värde genom att vrida på den främre/bakre ratten.
  • Lägre F-värde: Motivet blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga.
   Högre F-värde: Både motivet, förgrunden och bakgrunden blir skarpa.
  • Om det inte går att få rätt exponering med det bländarvärde som du har ställt in blinkar slutartiden på tagningsskärmen. Ändra i så fall bländaren.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Slutartiden ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

OBS!

 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.