Välja skärpeinställningsmetod (Fokusläge)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

 1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Enbilds-AF:
Skärpan låses så fort skärpeinställningen är klar. Använd det här läget för motiv som inte rör sig.

Automatisk AF:
Kameran växlar mellan [Enbilds-AF] och [Kontinuerlig AF] beroende på hur motivet rör sig. När man trycker ner avtryckaren halvvägs låser produkten skärpan om den bedömer att motivet inte rör sig, eller fortsätter att ställa in skärpan hela tiden om motivet rör sig.

Kontinuerlig AF:
Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig. I [Kontinuerlig AF]-läget hörs det inget pip när kameran har ställt in skärpan.

DMF:
Du kan finjustera skärpan manuellt efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan på motivet än vid användning av [Manuellt fokus] från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

Manuellt fokus:
Används för att ställa in skärpan för hand. Om det inte går att ställa in skärpan på det önskade motivet med autofokus kan du använda [Manuellt fokus].


Skärpeindikator

(tänd):
Skärpan är inställd på motivet och låst.

(blinkar):
Skärpan är inte inställd.

(tänd):
Skärpan är inställd på motivet. Skärpan fortsätter att ställas in hela tiden efter motivets rörelser.

(tänd):
Skärpeinställning pågår

Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för med autofokus

 • Mörka och avlägsna motiv
 • Motiv med dålig kontrast
 • Motiv som fotograferas genom glasrutor
 • Motiv som rör sig snabbt
 • Blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus
 • Blinkande ljus
 • Motiv i motljus
 • Upprepade mönster, som t.ex. byggnadsfasader
 • Motiven på olika avstånd inom skärpeinställningsområdet

Tips

 • I [Kontinuerlig AF]-läget går det att låsa skärpan genom att trycka in den knapp som [Håll fokus]-funktionen är inställd för och hålla den intryckt.
 • När du ställer in skärpan på oändligt avstånd i läget [Manuellt fokus] eller läget [Dir man. fokus] bör du kontrollera på bildskärmen att skärpan är inställd på ett tillräckligt avlägset motiv.

OBS!

 • [Automatisk AF] går bara att använda när man använder ett objektiv som har stöd för fasavkännings-AF.
 • När [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] är inställt kan det hända att synvinkeln ändras gradvis under skärpeinställning. Detta påverkar dock inte bilden som faktiskt lagras.
 • I filmläget går det bara att välja [Kontinuerlig AF] eller [Manuellt fokus].