De olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.

När ett motorzoomobjektiv är monterat:

Figur över zoommätaren

När något annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat:

Figur över zoommätaren

 1. Optiskt zoomområde
  Används för att zooma in bilden inom objektivets zoomområde.
  När ett motorzoomobjektiv är monterat visas zoommätaren för det optiska zoomområdet.
  När ett annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat låses zoomreglaget vid den vänstra änden på zoommätaren med zoompositionen i det optiska zoomområdet. Förstoringen visas som ”×1.0”. När [Zoomomfång] är satt till [End optisk zoom] visas inte zoomreglaget.

 2. Smart zoomområde ()
  Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att bilden delvis beskärs (endast när [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är inställd på [M] eller [S]).

 3. Klarbildszoomområde ()

  Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med lägre försämringsgrad.

  Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoomomfång] är inställd på [Klarbildszoom] eller [Digital zoom]

 4. Digitalt zoomområde ()

  Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden.

  Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoomomfång] är inställd på [Digital zoom].

Tips

 • Standardinställningen för punkten [Zoomomfång] är [End optisk zoom].
 • Standardinställningen för [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är [L]. För att använda den smarta zoomfunktionen ändrar du [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] till [M] eller [S].

OBS!

 • Funktionerna för smart zoom, klarbildszoom och digital zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:
  • [Filformat] är satt till [RAW] eller [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
  • [Bildhast. inspeln.] är inställt på [120p]/[100p].
  • Under inspelning i slow motion/quick motion med [Bildhastighet] satt till [240fps]/[200fps] eller [120fps]/[100fps]
 • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
 • När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen inaktiveras inställningen [Fokusområde] och AF fungerar med företräde på och runt mittområdet.
 • När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används är punkten [Mätmetod] fast inställd på [Multi].
 • När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används går följande funktioner inte att använda:
  • Anskt-/ögnpr AF
  • Ansikte multimät.
  • Spårningsfunktion