Manuell expon.

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.

 1. MODE (läge)-knappen → [Manuell expon.] → tryck i mitten på styrratten.
 2. Ställ in önskat bländarvärde genom att vrida på den främre ratten.
  Ställ in önskad slutartid genom att vrida på den bakre ratten.
  • Du kan ställa in vilken ratt som ändrar bländarvärdet och slutartiden med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
  • Det går även att ställa in [ISO][ISO AUTO] i det manuella exponeringsläget. ISO-ändras värdet automatiskt för att få rätt exponering med hjälp av den bländare och den slutartid som du har ställt in.
  • När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] blinkar ISO-värdesindikatorn om det inställda värdet inte ger rätt exponering. Ändra i så fall slutartiden eller bländaren.
  • När [ISO] är satt till något annat än [ISO AUTO], använd ”M.M.” (manuell mätning)* för att kontrollera exponeringsvärdet.
   Mot +: Bilden blir ljusare.
   Mot -: Bilden blir mörkare.
   0: Vad kameran bedömer vara lämplig exponering.

   *Anger över- eller underexponering.

 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Tips

 • Du kan ändra kombinationen av slutartid och bländarvärde (F-värde) utan att ändra det inställda exponeringsvärdet genom att trycka på knappen som du har tilldelat [AEL intryckt] eller [AE-lås] med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] och vrida på den främre eller bakre ratten. (Manuell flyttning)

OBS!

 • MM-indikatorn visas inte när [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
 • Om mängden omgivande belysning överskrider mätområdet för det manuellt uppmätta läget, blinkar MM-indikatorn.
 • SteadyShot-varningsindikatorn tänds inte i det manuella exponeringsläget.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.