Val av minneskort för uppspelning (Välj uppsp.media)

Används för att välja ett fack som innehåller ett minneskort.

  1. MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsmål][Välj uppsp.media] → önskat fack.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:
Används för att välja minneskortet i fack 1.
Plats 2:
Används för att välja minneskortet i fack 2.

OBS!

  • När man ställer in punkten [Visningssätt][Datumvisning] spelas bara bilder upp från det minneskort som är valt med [Välj uppsp.media].