Montering/avtagning av ett objektiv

Stäng av kameran innan du sätter på eller tar av objektivet.

 1. Ta av husskyddet (A) från kameran och det bakre objektivlocket (B) från den bakre änden av objektivet.

  Figur som visar var husskyddet och det bakre objektivlocket sitter

  • Vi rekommenderar att du sätter på det främre objektivlocket när du fotograferat färdigt.
 2. Montera objektivet genom att passa ihop de båda vita indexmärkena (monteringsindexen) på objektivet och kameran.

  • Håll kameran med objektivfästet vänt nedåt för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.
 3. Håll objektivet lätt tryckt mot kameran och vrid det långsamt i pilens riktning tills det klickar till i låst läge.

  Figur som visar hur du vrider objektivet medurs med kameran vänd mot dig

  • Var noga med att hålla objektivet rakt när du sätter på det.

För att ta av objektivet

Håll objektivfrigöringsknappen (A) intryckt och vrid objektivet i pilens riktning tills det tar emot.

Sätt tillbaka husskyddet på kameran och linsskydden framtill och baktill på objektivet när du tagit av objektivet för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.

Figur som visar var objektivfrigöringsknappen sitter och hur man tar av objektivet

Motljusskydd

Vi rekommenderar att du använder motljusskyddet för att förhindra att ljus utanför tagningsområdet påverkar bilden. Montera motljusskyddet så att markeringarna på objektivet och motljusskyddet är inriktade mot varandra.

(Det kan hända att det inte finns något monteringsmärke för objektivkåpa på somliga objektiv.)

OBS!

 • Montera respektive ta av objektivet kvickt på en dammfri plats.
 • Tryck inte på objektivfrigöringsknappen medan du sätter på ett objektiv.
 • Undvik att ta i onödigt hårt när du sätter på ett objektiv.
 • För att använda objektiv med A-fattning (säljs separat) krävs en objektivadapter (säljs separat). Se anvisningarna som medföljer objektivadaptern angående hur objektivadaptern ska användas.
 • Om du använder ett objektiv som är försett med ett stativfäste, så sätt fast ett stativ i objektivets stativfäste för att hjälpa till att balansera objektivets vikt.
 • Håll stadigt i både kameran och objektivet när du bär omkring kameran med ett objektiv monterat.
 • Håll inte i den del av objektivet som skjuts ut vid zoomning eller skärpeinställning.
 • Se till att motljusskyddet är monterat på rätt sätt. Annars kan det hända att motljusskyddet inte har någon effekt, eller att det delvis kommer med i bilden.