Kopiering av bilder från ett minneskort till ett annat (Kopiera)

Det går att kopiera bilder från minneskortet i facket som är valt med [Välj uppsp.media] till ett kort i det andra facket.

  1. MENU (Uppspelning) → [Redigera] → [Kopiera].
    Hela innehållet för det datum eller den mapp som håller på att visas kopieras till minneskortet i det andra facket.

Tips

  • Du kan välja vilken typ av bilder som ska visas genom att välja MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsmål][Visningssätt].

OBS!

  • Om bilderna i en grupp kopieras visas kopierade bilder inte som en grupp på destinationens minneskort.
  • Om skyddade bilder kopieras kommer skyddet på destinationens minneskort att upphöra.
  • Det kan ta lång tid om det är många bilder som ska kopieras. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.
  • För att du ska kunna kopiera en film måste destinationsminneskortet stödja filmens inspelningsformat. Om filmen inte går att kopiera visas ett meddelande på kamerans bildskärm.