Återst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

  1. MENU (Nätverk) → [Nätverksaltn.][Återst. nätverksinst.] [Enter].