Ljudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

  1. MENU (Installation) → [Ljudalternativ][Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:alla:
Slutaren avger ljud och ljud avges till exempel när skärpan har ställts in när man trycker ned avtryckaren halvvägs.
På: end. elslutre:
Endast slutaren avger ljud. Det hörs inga ljud när man ställer in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, osv.
Av:
Inga ljud matas ut.

Tips

  • När [Tyst läge] är satt till [På] låses [Ljudsignaler] till [Av].

OBS!

  • Om punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] piper inte kameran till när den har ställt in skärpan på motivet.