Isättning/uttagning av minneskort

Här beskrivs hur du sätter i minneskort (säljs separat) i kameran. Du kan använda CFexpress Type A-minneskort och SD-minneskort i kameran.

 1. Skjut spärren på luckan till minneskortsfacket för att öppna luckan.

 2. Sätt i minneskortet i fack 1.
  • Om du vill använda två minneskort så sätt i det andra i fack 2.
  • Både fack 1 och fack 2 har stöd för CFexpress Type A-minneskort och SD-minneskort.
  • Med standardinställningarna lagras bilder på minneskortet i fack 1.
  • Sätt i CFexpress Type A-minneskort med etiketten vänd mot bildskärmen och SD-minneskort med kontakten vänd mot bildskärmen. För in minneskortet tills det klickar på plats.

 3. Stäng locket.

Tips

 • Den allra första gången ett minneskort används i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera mer stabilt.
 • Du kan byta minneskortsfacket som används för inspelning genom att välja MENU (Tagning) → [Media][Inst. inspel.media][Inspelningsmedia] eller [Inspelningsmedia]. Fack 1 används i standardinställningarna.
 • För att lagra samma bild på två minneskort samtidigt eller för att sortera tagna bilder mellan två minneskort utifrån bildtyp (stillbilder/filmer), välj MENU (Tagning) → [Media][Inst. inspel.media] och ändra sedan inställningen för [Inspelningsmedia] eller [Inspelningsmedia].

För att ta ut minneskortet

Öppna minneskortsfacket och kontrollera att åtkomstlampan (A) är släckt, och tryck sedan in minneskortet lätt en gång för att ta ut det.

Figur som visar var åtkomstlampan sitter