Inställning av språk, datum och klocka

Inställningsskärmen för språk, datum och klocka tänds automatiskt den allra första gången man slår på produkten, initialiserar produkten, eller om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat.

 1. Sätt strömbrytaren i läget ”” (på) för att slå på kameran.
 2. Välj önskat språk och tryck i mitten på styrratten.
 3. Kontrollera att [Enter] är valt på skärmen för bekräftelse av område/datum/tid och tryck sedan i mitten på styrratten.
 4. Välj önskad geografisk plats, ställ in [Sommartid] och tryck i mitten på styrratten.
  • [Sommartid] kan aktiveras/inaktiveras genom att du trycker upptill/nedtill på styrratten.
 5. Ställ in datumformatet (år/månad/dag) och tryck sedan i mitten på styrratten.
 6. Ställ in datumet och tiden (timmar/minuter/sekunder) och tryck sedan i mitten på styrratten.
  • Om du vill ställa in datumet och tiden eller den geografiska platsen på nytt vid ett senare tillfälle, välj MENU → (Installation) → [Område/Datum][Inst. omrd/datm/tid].
 7. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in [Auto tempavstäng.] efter behov.

För att driva klockan

Denna kamera har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, klockan och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej, och oavsett om batteripaketet är uppladdat eller urladdat.

Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i kameran och låt den ligga avstängd i minst ett dygn.

Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteripaketet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

Tips

 • Genom att ansluta kameran till en smartphone via Bluetooth-funktionen kan du styra kameran med smartphonen och överföra bilder från kameran till smartphonen. Om du vill ansluta kameran till en smartphone ska du ställa in datum och tid och sedan följa instruktionerna på skärmen för att utföra hopparningen.

OBS!

 • Om datum- och klockinställningen avbryts mitt i kommer skärmen för inställning av datumet och klockan tändas varenda gång kameran slås på.
 • Kamerans inbyggda klocka kan visa fel tid. Justera tiden med jämna mellanrum.