Känsl. AF-spårn.

stillbild

Det går att ställa in känsligheten för AF-följningen om motivet kommer ur fokus i stillbildsläget.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Känsl. AF-spårn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

5(Känslig)/4/3(Standard)/2/1(Låst):
Välj [5(Känslig)] för att reagera på motiv på olika avstånd vid skärpeinställningen.
Välj [1(Låst)] för att hålla skärpan inställd på ett visst motiv, även om andra föremål passerar framför motivet.