Spotmätarpunkt (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Anger om spotmätningspositionen ska koordineras med skärpeinställningsområdet när [Fokusområde] är satt till följande parametrar:

 • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
 • [Utöka punkt]
 • [Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt L]
 • [Spårning: Utöka punkt]

 1. MENU (Exponering/Färg) → [Mätmetod][Spotmätarpunkt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:
Spotmätningspositionen koordineras inte med skärpeinställningsområdet, utan ljusstyrkan mäts alltid i mitten.
Fokuspnktlänk:
Spotmätningspositionen koordineras med skärpeinställningsområdet.

OBS!

 • Även om spotmätningspositionen är koordinerad med startpositionen för [Spårning] koordineras den inte med spårningen av motivet.
 • När [Fokusområde] är satt till följande parametrar låsas spotmätningspositionen till mitten.
  • [Brett]
  • [Zon]
  • [Mittenfixering]
  • [Spårning: Brett]/[Spårning: Zon]/[Spårning: Mittenfixering]