TC/UB

film, slow motion och quick motion

Tidskoden (TC) och användarbitsinformationen (UB) går att lagra som data som bifogas till filmer.

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Time Code Preset:
Används för att ställa in tidskoden.
User Bit Preset:
Används för att ställa in användarbitarna.
Time Code Format:
Används för att ställa in inspelningsmetoden för tidskoden. (Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.)
Time Code Run:
Används för att ställa in uppräkningsformatet för tidskoden.
Time Code Make:
Används för att ställa in inspelningsformatet för tidskoden på lagringsmediet.
User Bit Time Rec:
Används för att ställa in om tiden ska lagras som en användarbit.


Hur man ställer in tidskoden (Time Code Preset)

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.
  • Tidskoden går att ställa in inom följande område.
   När [60p] är valt: 00:00:00.00 till 23:59:59.29

   *När [24p] är valt kan du välja de två sista siffrorna i tidskoden i multipler på fyra från 00 till 23 bildrutor.
   När [50p] är valt: 00:00:00.00 till 23:59:59.24

 3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Hur man nollställer tidskoden

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Tryck på (radera)-knappen för att nollställa tidskoden (00:00:00.00).


Hur man ställer in användarbitarna (User Bit Preset)

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.
 3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.


Hur man nollställer användarbitarna

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Tryck på (radera)-knappen för att nollställa användarbitarna (00 00 00 00).


Hur man väljer registreringsmetod för tidskoden (Time Code Format *1)

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB][Time Code Format].
DF:
Tidskoden lagras i Drop Frame-format*2.
NDF:
Tidskoden lagras i Non-Drop Frame-format.

*1Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

*2Tidskoden är baserad på 30 bildrutor per sekund. Vid långvariga inspelningar uppstår det dock en förskjutning mellan den verkliga tiden och tidskoden eftersom bildrutefrekvensen för NTSC-bildsignaler är ungefär 29,97 bildrutor per sekund. Drop Frame rättar till denna förskjutning så att tidskoden motsvarar den faktiska tiden. I Drop Frame-format tas de första 2 bildrutenumren bort varje minut utom var tionde minut. Tidskod utan denna korrigering kallas för Non-Drop Frame-format.

 • Denna inställning är fast inställd på [-] vid inspelning i 24p-format.


Hur man väljer uppräkningsformat för tidskoden (Time Code Run)

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB][Time Code Run].
Rec Run:
Används för att ställa in så att tidskoden endast räknas upp under inspelning. Tidskoden fortsätter att registreras sekventiellt från tidskoden för den förra inspelningen.
Free Run:
Används för att ställa in så att tidskoden räknas upp alltid, oavsett hur kameran används.
 • Det kan hända att tidskoden inte registreras i ordningsföljd i följande fall, även om tidskoden matas fram i [Rec Run]-format.
  • Om inspelningsformatet ändras.
  • Om man tar ut lagringsmediet.


Hur man väljer hur tidskoden ska registreras (Time Code Make)

 1. MENU (Tagning) → [TC/UB][Time Code Make].
Preset:
Den nyinställda tidskoden registreras på lagringsmediet.
Regenerate:
Tidskoden från den föregående inspelningen läses in från lagringsmediet, och därefter registreras tidskoden som fortsättning på den förra tidskoden. Tidskoden matas fram i [Rec Run]-läge oavsett inställningen av [Time Code Run].
Tidskoden läses från minneskortet i facket som är tilldelat genom [Inspelningsmedia] under [Inst. inspel.media]. När [Inspelningsmedia] är satt till [Samtidig insp.] läses tidskoden från minneskortet i fack 1.


Hur man matchar tidskoden med andra enheter

Anslut till en annan enhet som t.ex. en videokamera med hjälp av en adapterkabel (säljs separat) och ställ sedan in [Time Code Make][Preset] och [Time Code Run][Free Run]. Se ”Matcha tidskoden med andra enheter” för mer information.