Käns. AF-objektb.

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in känsligheten med vilken skärpan går över till ett annat motiv om det ursprungliga motivet lämnar skärpeinställningsområdet eller om ett oskarpt motiv i förgrunden närmar sig mitten av skärpeinställningsområdet under filminspelning.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Käns. AF-objektb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

5(Känslig)/4/3/2/1(Låst):
Välj ett högre värde när du vill ta bilder på ett motiv som rör sig snabbt eller om du vill ta bilder på flera motiv samtidigt som du ändrar skärpeinställningen kontinuerligt.
Välj ett lägre värde om du vill att skärpeinställningen ska förbli stabil eller om du vill hålla skärpan inställd på ett visst mål utan påverkan av andra motiv.