Videolampläge

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att göra belysningsinställningar för LED-lampan HVL-LBPC (säljs separat).

  1. MENU (Installation) → [Install.alternativ][Videolampläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Strömlänk:
Videolampan tänds/släcks synkroniserat med att kameran slås PÅ/stängs AV.
Inspelningslänk:
Videolampan tänds/släcks synkroniserat med start/stopp av filminspelning.
Insp.länk&STBY:
Videolampan tänds när en filminspelning startar och lyser svagare när inspelning inte pågår (STBY).
Auto:
Videolampan tänds automatiskt när det är mörkt.