Inst. TC/UB-visning

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in visningen av tidsräkneverket, tidskoden (TC) och användarbitarna (UB) för filmer.

  1. MENU (Installation) → [Visningsaltern.][Inst. TC/UB-visning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Räkneverk:
Visar tidsräkneverket för filminspelning.
TC:
Visar tidskoden.
U-Bit:
Visar användarbitarna.