Autoren. av AF-omr.

stillbild

Används för att ställa in huruvida skärpeinställningsområdet ska visas hela tiden eller om det ska försvinna automatiskt strax efter det att skärpan har ställts in när [Fokusläge] är inställt på [Enbilds-AF].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Autoren. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpeinställningsområdet släcks automatiskt så fort skärpan har ställts in.
Av:
Skärpeinställningsområdet visas hela tiden.