Bluetooth-inställningar

Inställningar för anslutning av kameran till en smartphone eller Bluetooth-fjärrkontroll eller ett tagningsgrepp via en Bluetooth-anslutning.

  1. MENU (Nätverk) → [Bluetooth] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Bluetooth-funktion:
Används för att slå på respektive stänga av kamerans Bluetooth-funktion. (På/Av)
Ihopparning:
Används för att tända skärmen för hopparning av kameran med smartphonen eller Bluetooth-fjärrkontrollen.
Hant. ihopp. enhet:
Låter dig kontrollera eller radera hopparningsinformationen för enheter som är hopparade med kameran.
Visa enhetsadress:
Används för att se kamerans BD-adress.

OBS!

  • När du har raderat hopparningsinformationen för kameran från din smartphone ska du radera hopparningsinformationen för smartphonen från kameran med hjälp av [Hant. ihopp. enhet].