Hur man använder multi-valknappen

Du kan flytta skärpeinställningsområdet genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger. Du kan även tilldela en funktion som ska aktiveras när du trycker i mitten på multi-valknappen.

 • Håll fingret rakt ovanpå multi-valknappen för att manövrera den mer exakt.
 • Du kan att flytta skärpeinställningsområdet när [Fokusområde] är inställt på något av följande:
  • [Zon]
  • [Punkt: S] / [Punkt: M] / [Punkt: L]
  • [Utöka punkt]
  • [Spårning: Zon]
  • [Spårning: Punkt S] / [Spårning: Punkt M] / [Spårning: Punkt L]
  • [Spårning: Utöka punkt]
 • Med standardinställningarna är [Fokusstandard]-funktionen inställd för multi-valknappens mittknapp.