Klarbildszoom/digital zoom

stillbild, film, slow motion och quick motion

Med de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen går det att zooma förbi det optiska zoomområdet.

  1. MENU (Tagning) → [Zoom][Zoomomfång] → Välj [Klarbildszoom] eller [Digital zoom].
  2. Zooma med W/T (zoom)-knappen.
    • Du kan även tilldela funktionen [Zoom] till önskad knapp genom att välja MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
    • Om du tilldelar [Zoomfunktion (T)] eller [Zoomfunktion (W)] till önskad knapp i förväg genom att välja MENU → (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du zooma in och ut genom att trycka på knappen.

Tips

  • När ett motorzoomobjektiv är monterat kan du förstora bilden med zoomspaken eller zoomringen. Om du överskrider gränsen för den optiska förstoringen kan du gå över till en annan zoomfunktionen än den optiska zoomen med samma manöver.
  • Även om du använder [Klarbildszoom] eller [Digital zoom] med ett motorzoomobjektiv monterat används den optiska zoomen upp till objektivets gräns för telefotografering.