Fokusstandard

stillbild, film, slow motion och quick motion

Om du trycker på knappen som [Fokusstandard] har tilldelats kan du hämta praktiska funktioner, som att automatiskt ställa in skärpan på motivet i mitten på skärmen enligt inställningarna för skärpeinställningsområdet.

 1. MENU → (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp och tilldela sedan funktionen [Fokusstandard] till knappen.
 2. Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
  • Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningen för [Fokusområde].

Exempel på [Fokusstandard]-knappfunktioner

 • När [Fokusområde] är satt till någon av följande parametrar kommer en tryckning på knappen att flytta skärpeinställningsramen tillbaka till mitten:
  • [Zon]
  • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  • [Utöka punkt]
  • [Spårning: Zon]
  • [Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt L]
  • [Spårning: Utöka punkt]
 • När [Fokusområde] är satt till [Brett], [Mittenfixering], [Spårning: Brett] eller [Spårning: Mittenfixering] kommer en tryckning på knappen i autofokusläge att få kameran att ställa in skärpan på mitten av skärmen. Om du trycker på knappen medan en film spelas in med manuell skärpeinställning kan du tillfälligt gå över till autofokus och ställa in skärpan i mitten på skärmen.

OBS!

 • Det går inte att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp] på styrratten.