Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Antal bilder som går att lagra vid stillbildstagning

Ca. 570 bilder


Batteritid för filminspelning

Faktisk inspelning av filmer Ca. 115 minuter
Kontinuerlig filminspelning Ca. 175 minuter
 • Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Värdena för batteribrukstiden och antalet lagringsbara bilder är uppskattade vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Med ett Sony CFexpress Type A-minneskort (säljs separat)
  • Användning av objektivet E PZ 18-105mm F4 G OSS (säljs separat)
 • Antalet stillbilder som går att ta är baserat på CIPA-normerna och gäller vid fotografering under följande förhållanden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 • Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig tagning (filminspelning): Det går inte att utföra andra åtgärder än att starta och avsluta tagningen.