Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga totala inspelningstiden vid användning av ett minneskort som är formaterat i den här kameran. Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

(h (timme), min (minut))

Filformat Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. SD-minneskort CFexpress Type A-minneskort
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
XAVC HS 4K 60p/50p 200M 30 min 1 h 10 min 40 min 1 h 20 min
150M 45 min 1 h 30 min 50 min 1 h 40 min
100M 1 h 2 h 10 min 1 h 15 min 2 h 30 min
75M 1 h 20 min 2 h 50 min 1 h 35 min 3 h 10 min
45M 2 h 4 h 10 min 2 h 20 min 4 h 50 min
XAVC S 4K 60p/50p 200M 30 min 1 h 10 min 40 min 1 h 20 min
150M 45 min 1 h 30 min 50 min 1 h 40 min
XAVC S HD 60p/50p 50M 1 h 50 min 3 h 50 min 2 h 10 min 4 h 30 min
25M 3 h 6 h 10 min 3 h 30 min 7 h 10 min
XAVC S-I 4K 60p 600M 10 min 25 min 10 min 25 min
50p 500M 10 min 30 min 15 min 35 min
XAVC S-I HD 60p 222M 30 min 1 h 5 min 35 min 1 h 15 min
50p 185M 35 min 1 h 15 min 40 min 1 h 30 min

Inspelningstiden när [Proxyinspelning] är satt till [Av].

 • De tider som visas är inspelningsbara tider som gäller när ett Sony-minneskort används.
 • Tiden för filminspelning varierar beroende på filformatet/inspelningsinställningarna för filmer, minneskort, omgivningstemperatur, Wi-Fi-nätverksmiljö, kamerans skick innan du börjar spela in och batteriets laddning.
  Den maximala kontinuerliga inspelningstiden för en film är ca. 13 timmar (begränsas av produktens specifikationer).

OBS!

 • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med VBR (Variable Bit-Rate (variabelt bittal)), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in. När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen. Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.

Att observera angående kontinuerlig filminspelning

 • Inspelning med hög kvalitet och kontinuerlig inspelning i höghastighet drar mycket ström. Det medför att efter hand som man fortsätter filma stiger temperaturen inuti kameran, i synnerhet vid bildsensorn. I så fall kan det hända att kameran automatiskt stängs av eftersom dess yta blivit överhettad, eller på grund av att den höga temperaturen påverkar bildkvaliteten eller kamerans inre mekanism.
 • Den maximala möjliga inspelningstiden för kontinuerlig filminspelning när kameran används med standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag är på följande sätt. Värdena anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.


  När [Auto tempavstäng.] är satt till [Standard]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivningstemperatur: 25 °C Ca. 120 minuter Ca. 30 minuter
  Omgivningstemperatur: 40 °C Ca. 120 minuter Ca. 30 minuter


  När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivningstemperatur: 25 °C Ca. 120 minuter Ca. 60 minuter
  Omgivningstemperatur: 40 °C Ca. 120 minuter Ca. 60 minuter


  XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen

  XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen

 • Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer varierar beroende på temperaturen, filformatet, inspelningsinställningarna, Wi-Fi-nätverksmiljön, samt kamerans användningsförhållanden innan inspelningen startas. Om man komponerar om bilden ofta eller tar bilder efter det att kameran har slagits på, stiger temperaturen inuti kameran vilket medför att den möjliga inspelningstiden blir kortare.
 • Om ikonen (överhettningsvarning) visas betyder det att kamerans temperatur har stigit.
 • Om kameran avbryter en filminspelning på grund av att den blivit överhettad, så låt den ligga avstängd en stund. Vänta med att börja spela in igen tills temperaturen inuti kameran har sjunkit helt.
 • Kom ihåg följande punkter så går det att filma längre.
  • Håll undan kameran från direkt solljus.
  • Stäng av kameran när den inte används.