Antal lagringsbara bilder

När man sätter i ett minneskort i kameran och slår på den visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.

OBS!

  • Om ”0” blinkar orange på platsen för det återstående antalet lagringsbara bilder betyder det att minneskortet är fullt. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet.
  • Om ”NO CARD” blinkar orange betyder det att inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.
  • Om ikonen (varning) eller ikonen (fel) visas är det något fel på minneskortet. Sätt i ett annat minneskort.

Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort

I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten.

Antalet som visas gäller vid följande förhållanden:

  • Användning av ett Sony-minneskort
  • [Aspekt] är satt till [3:2] och [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är satt till [L: 26M]. *1


Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

(Enhet: bilder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/ Filformat SD-minneskort CFexpress Type A-minneskort
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Lätt 13 000 26 000 15 000 30 000
JPEG Standard 9 200 18 000 10 000 21 000
JPEG Fin 6 500 13 000 7 500 15 000
JPEG Extra fin 3 200 6 500 3 800 7 600
HEIF Lätt 17 000 34 000 20 000 38 000
HEIF Standard 13 000 26 000 15 000 30 000
HEIF Fin 9 000 19 000 11 000 22 000
HEIF Extra fin 6 900 13 000 8 100 16 000
RAW & JPEG *2 1 300 2 700 1 500 3 100
RAW & HEIF *2 1 400 2 900 1 700 3 400
RAW 1 700 3 400 2 000 4 000

*1 När [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] kan du lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell. (utom när [RAW] är valt)

*2JPEG-bildkvalitet när [RAW & JPEG] är valt: [Fin]
HEIF-bildkvalitet när [RAW & HEIF] är valt: [Fin]

OBS!

  • Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas ”9999”.