Starttid f. energiläge

Används för att ställa in tiden tills kameran automatiskt ska gå över till strömbesparingsläge för att undvika onödig batteriförbrukning när man inte gör något med kameran. För att återgå till tagningsläget räcker det att göra en manöver som t.ex. att trycka ner avtryckaren halvvägs.

 1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.] [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av/30 min/5 min/2 min/1 min/10 s

OBS!

 • Stäng av produkten när den inte ska användas på länge.
 • Strömbesparingsfunktionen inaktiveras i följande fall:
  • När ström matas via USB
  • Vid uppspelning av bildspel
  • Under FTP-överföring
  • Under filminspelning.
  • Under anslutning till en dator eller TV
  • När [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På]
  • Under USB-strömning