Funktioner som går att använda med en smartphone (Imaging Edge Mobile)

Med hjälp av smartphone-applikationen Imaging Edge Mobile kan du ta bilder medan du styr kameran med smartphonen, eller överföra bilder som är lagrade i kameran till smartphonen.

Ladda ner och installera applikationen Imaging Edge Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen Imaging Edge Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.
Se följande supportsida för närmare detaljer om Imaging Edge Mobile.

https://www.sony.net/iem/


OBS!

  • Till följd av framtida versionsuppgraderingar kan det hända att tillvägagångssätten eller det som visas på skärmen ändras utan föregående meddelande.