Upphovsrättsinfo.

Används för att registrera upphovsrättsinformation för stillbilder.

  1. MENU (Tagning) → [Fil][Upphovsrättsinfo.] → önskad inställning.
  2. När man väljer [Ange fotograf] eller [Ange upphovsrätt] tänds ett tangentbord på skärmen. Mata in önskat namn.

    Det går bara att mata in bokstäver, siffror och symboler för [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt]. Det går att mata in upp till 46 tecken.

Menypunktsdetaljer

Skriv upphovsinfo.:
Används för att ställa in om upphovsrättsinformation ska lagras eller ej. ([På]/[Av])
  • Om du väljer [På] visas en (upphovsrätt)-ikon på tagningsskärmen.
Ange fotograf:
Används för att ställa in fotografens namn.
Ange upphovsrätt:
Används för att ställa in upphovsrättsinnehavarens namn.
Visa upphovsinfo.:
Används för att se aktuell upphovsrättsinformation.

OBS!

  • En (upphovsrätt)-ikon visas vid visning av bilder med upphovsrättsinformation.
  • Glöm inte att nollställa kolumnerna [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt] innan du lånar ut eller överlåter kameran, för att förhindra oauktoriserad användning av din [Upphovsrättsinfo.]-information.
  • Sony kan inte hållas ansvariga för problem eller skador till följd av användning av Upphovsrättsinfo..