Hög-ISO brusred

stillbild

Vid tagning med hög ISO-känslighet utför produkten brusreducering för att minska störningarna som blir mer märkbara när känsligheten är hög.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Hög-ISO brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras i normal omfattning.
Låg:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras endast i måttlig omfattning.
Av:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras inte.

OBS!

  • Punkten [Hög-ISO brusred] är fast inställd på [Normal] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
  • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] går den här funktionen inte att använda.
  • [Hög-ISO brusred] går inte att använda för RAW-bilder när [Filformat] är satt till [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].