Skärmljusstyrka

Används för att justera skärmens ljusstyrka.

  1. MENU (Installation) → [Skärm] [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Manuell:
Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från –2 till +2.
Soligt väder:
Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

  • Läget [Soligt väder] är för ljust för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka][Manuell] för inomhustagning.