Filformat (film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja filformat för filmer.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filformat Egenskaper
XAVC HS 4K

Spelar in 4K-filmer i XAVC HS-formatet.

XAVC HS-formatet använder HEVC-kodeken som har hög komprimering. Kameran kan spela in filmer med högre bildkvalitet än XAVC S-filmer, men med samma datavolym. Long GOP-komprimering används för filmer.

XAVC S 4K Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160). Long GOP-komprimering används för filmer.
XAVC S HD Filmer spelas in i HD-upplösning (1920×1080). Long GOP-komprimering används för filmer.
XAVC S-I 4K

Filmer spelas in i XAVC S-I-format.

XAVC S-I-formatet använder Intra-komprimering för filmer. Detta format är lämpligare för redigering än Long GOP-komprimering.

XAVC S-I HD

Filmer spelas in i XAVC S-I-format.

XAVC S-I-formatet använder Intra-komprimering för filmer. Detta format är lämpligare för redigering än Long GOP-komprimering.

  • Intra/Long GOP är filmkomprimeringsformat. Intra komprimerar filmen bildruta för bildruta medan Long GOP komprimerar flera bildrutor. Intra-komprimering har bättre respons och flexibilitet vid redigering, men Long GOP-komprimering har bättre komprimeringseffektivitet.

OBS!

  • För att kunna spela upp XAVC HS 4K-filmer på en smartphone eller en dator krävs en enhet eller programvara med hög processorkapacitet och stöd för HEVC-kodeken.