Filminställningar (film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in bildrutehastigheten, bithastigheten, färginformationen osv.

 1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Filminställningar][Bildhast. inspeln.] → önskad inställning.
 2. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Filminställningar][Inspelningsinst.] → önskad inställning.

  Exempel på inställningsvärden

  200M 4:2:2 10bit

  (A): Bithastighet

  (B): Färgsampling

  (C): Bitdjup

  • Ju högre bithastighet, desto högre bildkvalitet.
  • Färgsampling (4:2:2, 4:2:0) är lagringsförhållandet för färginformation. Ju jämnare detta förhållande är, desto bättre blir färgreproducerbarheten och det går att ta bort färger på ett enkelt sätt även vid komponering med hjälp av en greenscreen.
  • Bitdjupet anger graderingen av ljusstyrkeinformationen. Om bitdjupet är 8 bitar går det att få 256 nivåer av gradering. Om bitdjupet är 10 bitar går det att få 1024 nivåer av gradering. Ett högre värde gör det möjligt att få en smidigare övergång från mörka till ljusa områden.
  • [4:2:2 10 bit] är en inställning som förutsätter att den inspelade filmen kommer att redigeras på en dator. Uppspelningsmiljön för [4:2:2 10 bit] är begränsad.

Menypunktsdetaljer

När [Filformat] är inställd på [XAVC HS 4K]

Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. Storlek Filmkomprimeringsformat
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 75M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 45M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 30M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.


När [Filformat] är satt till [XAVC S 4K]

Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. Storlek Filmkomprimeringsformat
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 140M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.


När [Filformat] är satt till [XAVC S HD]

Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. Storlek Filmkomprimeringsformat
60p/50p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.


När [Filformat] är satt till [XAVC S-I 4K]

Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. Storlek Filmkomprimeringsformat
60p/50p 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
30p/25p 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
24p* 240M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.


När [Filformat] är satt till [XAVC S-I HD]

Bildhast. inspeln. Inspelningsinst. Storlek Filmkomprimeringsformat
60p/50p 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
30p/25p 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
24p* 89M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

OBS!

 • Antalet bildrutor per sekund för inspelning anges som närmaste heltalsvärde. De motsvarande faktiska antalen är på följande sätt:
  24p: 23,98 bildrutor/sekund, 30p: 29,97 bildrutor/sekund, 60p: 59,94 bildrutor/sekund, och 120p: 119,88 bildrutor/sekund.