ISO AUTO min. SH

stillbild

Om du väljer [ISO AUTO] när tagningsläget är inställt på P (Autoprogram) eller A (Bländarprioritet), går det att ställa in vid vilken slutartid ISO-känsligheten ska börja ändras.
Denna funktion är effektiv när man filmar motiv som rör sig. Det går att minska både rörelseoskärpan och skakningsoskärpan.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Exponering][ISO AUTO min. SH] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

SLOWER (Långsammare)/SLOW (Långsam):
ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider långsammare än [Standard] för att ta bilder med mindre störningar.
STD (Standard):
Kameran ställer automatiskt in slutartiden i förhållande till objektivets brännvidd.
FAST (Snabb)/FASTER (Snabbare):
ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider snabbare än [Standard] för att förhindra skakningsoskärpa och rörelseoskärpa.
1/800030":
ISO-känsligheten börjar ändras vid den inställda slutartiden.

Tips

  • Skillnaden i slutartid vid vilken ISO-känsligheten börjar ändras mellan[Långsammare], [Långsam], [Standard], [Snabb] och [Snabbare] är 1 EV.

OBS!

  • Om exponeringen blir otillräcklig även när ISO-känsligheten är inställd på [ISO AUTO maximalt] för punkten [ISO AUTO], blir slutartiden längre än vad som är inställt för [ISO AUTO min. SH] för att få rätt exponering.