Vitbalansgaffl.

stillbild

Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

  1. MENU (Tagning) → [Matningsläge][Matningsläge][Vitbalansgaffl.].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

Vitbalansgaffling: Lo:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 10 MK-1*).
Vitbalansgaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 20 MK-1*).

* MK-1 är en enhet som anger förmågan för kulörtemperaturkonverteringsfilter, och betecknar samma värde som enheten "mired".

Tips

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.