Indikatorer som visas vid gaffling

[Visa all info] eller [Histogram] -skärmen kan du använda gafflingsindikatorn för att bekräfta inställningarna för gaffling.

Gaffling med omgivande belysning
3 bilder i steg om 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 EV

Tips

  • Vid gaffling visas guidemarkörer som anger antalet bilder som ska tas över/under gafflingsindikatorn.
  • När tagningen påbörjas släcks guidemarkörerna efter hand som kameran lagrar bilder.