Visa AF-C-omr.

stillbild

Du kan ange huruvida området med skärpa ska visas eller inte när [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] och [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Zon].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Visa AF-C-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas.
Av:
Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas inte.

OBS!

  • När [Fokusområdet] är inställt på något av följande blir ramarna i området som skärpan är inställd för gröna:
    • [Mittenfixering]
    • [Punkt]
    • [Utöka punkt]