Autoförst. i MF

stillbild

Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Autoförst. i MF][På].
  2. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.
    • Bilden förstoras. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka i mitten på styrratten.

Tips

  • Du kan ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Tid för fokusförst.].

OBS!

  • [Autoförst. i MF] går inte att använda vid filminspelning. Använd funktionen [Fokusförstoring] i stället.
  • [Autoförst. i MF] går inte att använda när en objektivadapter är monterad. Använd funktionen [Fokusförstoring] i stället.