Ladda batteriet med en AC-adapter som finns att köpa i handeln eller ett mobilbatteri.

Du kan använda en USB-kabel för att ladda från en extern strömkälla, till exempel en USB AC-adapter som finns att köpa i handeln eller ett mobilt batteri.
När en enhet som är kompatibel med USB-PD (USB Power Delivery) är ansluten till kameran går det att använda funktionen snabbladdning.

 1. Stäng av kameran och anslut en extern strömkälla till USB Type-C-kontakten på kameran.

  Laddningslampan på kameran (orange)

  Tänd: Uppladdning pågår

  Släckt: Uppladdningen klar

  Blinkar: Ett uppladdningsfel har uppstått, eller uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kamerans temperatur är utanför rätt område

  • Laddningslampan släcks när uppladdningen är klar.
  • Om laddningslampan tänds och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.

OBS!

 • Det går inte att ladda via USB från multi/mikro-USB-terminalen. Använd USB Type-C-kontakten för att ladda batteripaketet.
 • Om kameran ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till någon annan strömkälla sjunker batterinivån i datorn. Låt inte den här produkten vara ansluten till en bärbar dator under alltför lång tid.
 • Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.
 • Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar med en hembyggd dator eller en ombyggd dator, eller vid anslutning via ett USB-nav.
 • Det kan hända att kameran inte fungerar ordentligt om andra USB-apparater används samtidigt.
 • Vi rekommenderar att du använder en USB-PD-enhet som är kompatibel med en strömförsörjning på 9 V/3 A eller 9 V/2 A.
 • Läs även igenom ”Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet” innan du börjar ladda.