För att driva kameran med ström från ett nättuttag

Använd den medföljande AC-adaptern för att fotografera och visa bilder medan kameran förses med spänning från ett vägguttag. Detta sparar kamerans batteriström. Det går att minska batteriförbrukningen ytterligare genom att ansluta en enhet som är kompatibel med USB-PD (USB Power Delivery) till kameran.

 1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
  • Kameran slås inte på om batteripaketet är urladdat. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
 2. Anslut USB-kabeln till USB Type-C-kontakten på kameran.
 3. Anslut till ett vägguttag med hjälp av AC-adaptern (medföljer).
 4. Slå på kameran.
  • En ikon () som anger att ström matas via USB visas på bildskärmen och strömförsörjningen startar.

OBS!

 • Det går inte att mata USB-ström via multi/mikro-USB-terminalen. Använd USB Type-C-kontakten för strömförsörjning.
 • Så länge kameran är påslagen laddas inte batteripaketet upp, även om kameran är ansluten till nätadaptern.
 • Under vissa förhållande kan det hända att kameran tillfälligt drivs med batteriström även om nätadaptern används.
 • Ta inte ut batteripaketet medan kameran förses med spänning från ett vägguttag. Om du tar ut batteripaketet stängs kameran av.
 • Anslut bara USB-kabeln till kameran och koppla bara loss USB-kabeln från kameran när kameran är avstängd.
 • Beroende på kamerans och batteripaketets temperatur kan det hända att det inte går att spela in lika länge i taget när kameran drivs med ström från ett vägguttag. Området runt uttaget kan bli varmt. Var försiktig när du hanterar området.
 • Om du använder en mobilladdare för att driva kameran, så kontrollera först att den är ordentligt uppladdad. Glöm inte att även hålla ett öga på den återstående strömmen i mobilladdaren under användningen.
 • Vi kan inte garantera att det går att använda alla externa strömkällor.